Телефон: 0888188718; 0887197212
  • bg
  • en
Тест за установяване на Доша (Жизнена конституция) според Тибетската медицина