Телефон: 0888188718; 0887197212
  • bg
  • en

Категория: Услуги

Комплексна сезонна терапия – Подготовка на имунитета за есента
Тест за установяване на Доша (Жизнена конституция) според Тибетската медицина
Хранене и диететика, фитотерапия
ДВУСЕДМИЧНА ПРОГРАМА