Телефон: 0888188718; 02/4425771
  • bg
  • en

Категория: Услуги

КаПсиД и ГМР (Кардинална Психодиагностика и Генетична матрица на раждането)
Биорезонансна нелинейна диагностика С
ПРОГРАМА „ИЗВАЙВАНЕ НА ТЯЛОТО”
Тибетска пулсова диагностика